Showing posts from July, 2023

|श्रावण | Shravan ती आणि तिचे अस्तित्व |

श्रावण  महिना |  श्रावण महिना आषाढ महिन्यातील आषाढी अमावस्यला {गठारी} अमावस्या संपताच  श्रावण महिना सुरू होतो. पावसाळ…

Read Now

|पावसाला | rainy season

पावसाळा | rainy season आपल्याकडे भारतात तीन ऋतू असतात.  ते म्हणजे उन्हाळा, पावसाळा,हिवाळा, प्रत्येक ऋतुमान हे 3 ते 4 म…

Read Now
Load More That is All