Showing posts from June, 2023

|एकतर्फी प्रेम | one side love |

एकतर्फी प्रेम काय असते | one side love    एकतर्फी  प्रेम म्हणजे काय ?  दोन्ही बाजूने असणारे प्रेम म्हणजे काय ? आणि प्…

Read Now

|बाबा | Dad |

बाबा |  Dad "बाबा" म्हंटले की आपल्या डोळ्यांसमोर चित्र उभे राहते की,न थंकणार ,कडकं, शिस्तप्रिय, आणि आपण घाबरण…

Read Now

|अस्तित्व स्त्री चे | women of astitva |

अस्तित्व  स्त्री चे   |  women of astitva | अस्तित्व म्हणजे काय तर चला पाहूया प्रत्येक वस्तूचे अस्तित्व असते. सजीव असो …

Read Now

|नवरा बायकोच्या नात्यात कोणत्या ४ गोष्टी असू नये | What 4 things should not be in husband wife relationship|

नवरा बायकोच्या नात्यात कोणत्या  ४ गोष्टी असू  नये .  त्याचे ओझे निर्माण होत राहते नात्यावर.ते कोणतेही असो तसेच नवरा बा…

Read Now
Load More That is All